M 131.1386 také býval náš

Byl vyroben na základě výnosu MD č. 25 ze dne 20. června 1953 ve vagónce Tatra n.p. Studénka - Butovice s výrobním číslem 54347. Technicko-policejní zkouška byla vykonána 31. prosince 1954 na trati Cheb - Karlovy Vary a zpět dlouhé 102 km, při které bylo dosaženo maximální rychlosti 77 km/h. Téhož dne vůz ČSD prozatímně převzaly. 21. listopadu 1955 následovala kolaudační prohlídka v dílnách Šumperk, byly opraveny závady a vůz byl definitivně převzat. Motorový vůz byl v nepřetržitém provozu ČSD především ve služebnách Cheb, Karlovy Vary, Klatovy a Plzeň. Od 12.3 do 20.4. 1982 byl zapůjčen na vlečku Liaz Holýšov. Z provozu byl odstaven až v prosinci 1984 v depu Plzeň z důvodu poruchy nápravové převodovky, do té doby v pravidelném provozu najezdil více jak 1,5 mil. km.

1 května 1984 byl motorový vůz předán základní škole v Bezdružicích. Tady pak na podstavci v prostoru železniční stanice sloužil motoráček jako modelářská klubovna. Po ukončení činnosti kroužku bylo třeba rozhodnout jak dál s motorovým vozem. Železničářské duše, které se do posledních okamžiků okolo stroje pohybovaly, ho samozřejmě nechtěly nechat postupně chátrat na podstavci, a tak bylo nakonec rozhodnuto o jeho znovuzprovoznění. 14. ledna 1993 přijel do Bezdružic nářaďový vlak s kolejovým jeřábem, aby motorový vůz navrátil na koleje.Pak byl přepraven do plzeňského lokomotivního depa za účelem opravy. 12. června 1995 byla podepsána nájemní smlouva mezi základní školou v Bezdružicích a spolkem Lokálka Group. Opravné práce pokračovaly v režii spolku a za významné pomoci pracovníků plzeňského depa a sponzorů solidním tempem, i když řešení některých technických problémů si vyžádalo více času.

Motorový vůz tak prodělal vlastně generální opravu všech důležitých částí včetně interiéru i skříně, což obnášelo několik tisíc hodin práce. Finišem opravy byl konečný lak skříně vozu v srpnu 1996, následoval nátěr střechy a výroba nápisů podle původní normy písma.

Revizí tlakových jímek, elektroinstalace a vážením vozu byly splněny další nutné požadavky pro vykonání technicko-bezpečnostní zkoušky. Ta byla provedena 30. ledna 1997 na trati Plzeň - Rokycany a zpět, jejíž součástí byly jízdní i brzdné zkoušky včetně ntroly činnosti jednotlivých agregátů. Závada na nápravové převodovce nakonec oddálila o několik měsíců termín definitivního zprovoznění vozidla. Po opravě a úspěšné jízdní zkoušce 2. května 1997 byl vozidlu vystaven Průkaz způsobilosti.

Tím vyvrcholilo několikaleté úsilí členů spolku, ale i dalších zaměstnanců plzeňského depa, kteří svou pomocí a cennými radami přispěli ke zdárnému cíli. Již 17. května 1997 si ho mohli návštěvníci Hamernického dne v plné kráse prohlédnout v Mirošově, 21. června pak při oslavách 100 let závodové dopravy ve Škodovce již jezdil v soupravě zvláštního vlaku. Od té doby do konce roku 2011 najezdil v péči železničního spolku Lokálka Group při zvláštních jízdách najezdil 50.902 km, a to nejen po vlasti České, ale občas nahlédl i za hranice (Polsko, Slovensko). Projel i mnoho kilometrů po kolejích podnikových vleček. Přehled projetých tratí je na mapě (viz mapa pod textem).

Bohužel město Bezdružice, které se tváří jako jeho vlastník, ač jsme na to z našeho spolku nikdo nikdy neviděl jedinou listinu, si usmyslelo, že motorák prodá nejvyšší nabídce. Když jsme již dál odmítli licitovat o ceně, která přesáhla únosnou mez a jednání se dostala do slepé uličky, rozhodli se požadovat vrácení motorového vozu a nakonec na nás podali i žalobu k soudu na vydání vozu. Nezbývalo než respektovat a splnit tento požadavek.

A tak jsme na 29.8.2012 zabezpečili akci, kdy se lokomotiva T 211.0814, o kterou se oproti původnímu příslibu nikdo nestaral, snesla opět na koleje a místo ní se tak  po 7.167 dnech na své původní místo vrátil motorový vůz. O akci "Na pomník" je samostatný článek.

 

Provoz motoráčku

sebou přinášel i problémy. V roce 2000 po střetu s osobním automobilem došlo k poškození nápravové převodovky - jejíž oprava a dočasné výměny za zapůjčené nejsou zdokumentovány. V roce 2004 došlo ve stanice Jesenice k zadření ložiska převodovky (svépomocí opraveno) a v roce 2005 byl ve stanici Kařízek zadřen motor (opraveno s pomocí Karla Pálka z Mýta během soboty na 3-tí koleji v žst. Rokycany...).

 

Fatální závady

Při poslední jízdě roku 2008 (8. listopadu) došlo k únavovému přetržení ojničního šroubu a následné destrukci klikové hřídele.
V průběhu roku 2009 jsme vymontovali motor, revitalizovali veškeré zásoby náhradních dílu z nichž jsme vybrali ty schopné. Kliková hřídel byla přebroušena.  V průběhu května 2010 byl motor opět zavázán a vůz zprovozněn. V červnu 2011 došlo k závadě na nápravové převodovce. Vůz se stal neprovozuschopným. S ohledem na postoj města Bezdružice, které se k nám začalo chovat, jak se chovalo, jsme po přelomu roků 2011 a 2012 přerušili práce na opravě. Ta nebyla dokončena z důvodu výše popsaného vrácení motorového vozu do Bezdružic.

     Mapa tratí a vleček v ČR, které motorový vůz projel pod logem spolku.
 


Přihlášení do systémuPodporují nás

Vraga AZD Ing. Koldu?ek Rokycany
Město Rokycany
Město Rokycany

Město Hrádek
Město Hrádek

Město Miroąov
Město Miroąov

Obec Nezvěstice
Obec Nezvěstice

obec Dobřív
Obec Dobřív

Obec Kamenný újezd
Obec
Kamenný Újezd

Obec Mešno

Obec Příkosice